Badania wpływu modyfikacji paku węglowego nienasyconą żywicą lub glikolami polioksyetylenowymi na zawartość benzo(a)pirenu w paku modyfikowanym

Janusz Zieliński , Blandyna Osowiecka , Wiesława Ciesińska , Barbara Liszyńska , Tatiana Brzozowska

Abstract

Prolonged (<= 5h) heating of a coal-tar pitch with an unsaturated polyester resin (Polimal 138) or with polyoksyethylene glycols (PEG at elevated temperatures (140-150oC) resulted in nearly 90% reduction of the content of benzo[a]pyrene (BAP) in the pitch. The modified pitch contained novel system involving essentially altered group and elementary compositions and had a reduced content of free radicals and a reduced degree of aromaticity. The modifications observed are believed to be due to strong molecular interactions and chemical transformations of pitch constituents with the polar modifiers added, presumably with polyester chains' terminal groups (e.g. hydroxyls) as inferred from studies conducted with PEG. 13C-NMR spectral changes observed suggest both O- and C- alkylation mechanisms to be operative in BAP-polyester and BAP-PEG interactions.
Author Janusz Zieliński ICh
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
, Blandyna Osowiecka ICh
Blandyna Osowiecka,,
- The Institute of Chemistry
, Wiesława Ciesińska ICh
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
, Barbara Liszyńska ICh
Barbara Liszyńska,,
- The Institute of Chemistry
, Tatiana Brzozowska ICh
Tatiana Brzozowska,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsThe effect of a polyester resin or polyoxyethylene glycols as coal tar pitch modifiers on pitch's benzo[a]pyrene content
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725
Issue year1998
Vol43
No3
Pages175-184
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpak węglowy, benzo(a/piren poliestry nienasycone, glikole poliokxyetylenowe, modyfikacja
Keywords in Englishcoal tar pitch, benzo[a]pyrene, unsaturated polyesters, polyoxyethylene glycols, modyfication
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badania wpływu czasu (do 5 h) i temperatury (140-150oC) wygrzewania na skuteczność oddziaływania nienasyconej żywicy poliestrowej (Polimalu 138) i glikoli polioksyettlenowych (PEG) z benzo(a)pirenem (BAP) zawartym w paku węglowym. Stosowanie tych modyfikatorów prowadzi do zmniejszenia zawartości BAP o ok. 90%. W wyniku modyfikacji paku węglowego powstaja w nim układy o zasadniczo zmnienionym składzie grupowym i elementarnym oraz zmniejszonym stężeniu wolnych rodników i stopniu aromatycznościw porównaniu z pakiem wyjściowym. Przypisać to można głownie przemianom chemicznym z udziałem składników paku i modyfikatorów. Przemiany te są prawdopodobnie związane z obecnością reaktywnych grup funkcyjnych na końcach łańcucha poliestrowego, takich jak grupy hydroksylowe. Potwierdziły to badania z zastosowaniem PEG. Analiza widm 13C-NMR wskazuje na mechanizmy zarówno O- jak i C-alkilacji odpowiedzialne za reakcje BAP z poliesterm lub PEG.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Publication indicators WoS Impact Factor [Impact Factor WoS]: 2006 = 1.137 (2) - 2007=0.899 (5)
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back