Koncepcja biogazowni wykorzystującej odpady komunalne

Małgorzata Jacyno , Jolanta Korkosz-Gębska , Ewa Krasuska , Jarosław Milewski , Anna Oniszk-Popławska , Dominka Trębacz , Grażyna Wójcik

Abstract

The paper presents the preliminary concept and the main chain links around the plant based on innovative technology of biological fraction (BIO) of municipal waste to produce biogas. The possibility to use innovative technological solutions in Poland, which integrates waste policy, energy, space and society as an offer to small and medium-sized enterprises.
Author Małgorzata Jacyno - [Instytut Socjologii [University of Warsaw (UW)]]
Małgorzata Jacyno,,
-
- Instytut Socjologii
, Jolanta Korkosz-Gębska (FPE / IOPS)
Jolanta Korkosz-Gębska,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Ewa Krasuska - Automotive Industry Institute
Ewa Krasuska,,
-
, Jarosław Milewski (FPAE / IHE)
Jarosław Milewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Anna Oniszk-Popławska (FA / CUDPP)
Anna Oniszk-Popławska,,
- Chair of Urban Design and Physical Planning
, Dominka Trębacz - Automotive Industry Institute
Dominka Trębacz,,
-
, Grażyna Wójcik - Wydział Inżynierii Produkcji (WIP) [Warsaw University of Life Science (SGGW)]
Grażyna Wójcik,,
-
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
Vol105
Pages69-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodnawialne źródła energii, biogazownia komunalna,energia z odpadów komunalnych
Keywords in Englishrenewable energy, biogas plant community, energy from municipal waste
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wstępną koncepcję oraz główne ogniwa łańcucha powiązań wokół instalacji opartej na innowacyjnej technologii przekształcania biologicznego frakcji BIO odpadów komunalnych w celu produkcji biogazu. Zaprezentowano możliwość zastosowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego w Polsce, integrującego politykę odpadową,energetyczną, przestrzenną i społeczną jako ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
URL http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fkoncepcja_biogazowni_odpady.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.563; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?