Wybrane wskazania polskiej kolejowej sygnalizacji świetlnej a bezpieczeństwo ruchu

Kamil Jóźwik , Marek Wilga

Abstract

The article is concerned with the analysis of law regulations and instructions of the biggest polish railway infrastructure manager. This regulations are related to the railway traffic control systems designing and exploitation. Authors analyzed and evaluated examples of design solutions related to the light signals on the modernized railway lines and stations. Analysis takes also into account applicable rules of signals indication. As a result of carried analysis of the national rules, authors proposed solutions intended for use in some aspects of light signaling designing. These solutions require modifications (detailing) of law regulations and railway infrastructure manager instructions.
Author Kamil Jóźwik (FT / DTC)
Kamil Jóźwik,,
- Department of Traffic Control
, Marek Wilga (FT / DTC)
Marek Wilga,,
- Department of Traffic Control
Other language title versionsSelected indications of polish railway light signals in relation to the traffic safety
Journal seriesZeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, [Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie], ISSN 1231-9171, [1231-9155]
Issue year2016
VolII
No3(110)
Pages213-222
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo, sterowanie ruchem kolejowym, sygnalizacja świetlna
Keywords in Englishsafety, railway traffic control, light signaling
Abstract in PolishTreść artykułu związana jest z analizą regulacji prawnych i instrukcji wewnętrznych największego polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej. Związane są one z projektowaniem i eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym. Analizie i ocenie poddano przykładowe rozwiązania projektowe dotyczące rozwiązań w zakresie kolejowej sygnalizacji świetlnej na przebudowywanych liniach i stacjach kolejowych. Dokonano również analizy przepisów regulujących rodzaj wyświetlanych sygnałów w odniesieniu do poszczególnych sytuacji. Jako wynik przeprowadzonych analiz przepisów krajowych autorzy proponują ujednolicenie zapisów dotyczących sygnalizacji świetlnej. Wymagają one uszczegółowienia regulacji prawnych i instrukcji wewnętrznych zarządcy infrastruktury kolejowej.
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?