Kompozyty gradientowe AL2O3/NI wytwarzane metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych z wykorzystaniem pola magnetycznego

Justyna Zygmuntowicz , Katarzyna Konopka

Abstract

W pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczące możliwości wytwarzania kompozytów z układu ceramika-metal metodą odlewania odśrodkowego z wykorzystaniem pola magnetycznego. Technika ta łączy w sobie tradycyjne odlewanie z gęstwy z działaniem sił odśrodkowej oraz wpływem pola magnetycznego. Wykorzystanie pola magnetycznego w tej metodzie pozwala na kontrolowane rozmieszczenie fazy metalicznej w kompozycie. W celu scharakteryzowania mikrostruktury wytworzonych kompozytów wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy. Analizę składu fazowego próbek przeprowadzono z wykorzystaniem dyfraktogramu Rigaku MiniFlex II. Wybrane właściwości fizyczne zostały określone na podstawie metody Archimedesa, zgodnie z normą PN-76/E-06307. Zaproponowana metoda pozwala na uzyskanie kompozytu w postaci gotowego wyrobu w kształcie tulei. Przeprowadzone badania ujawniły wpływ pola magnetycznego w metodzie odlewania odśrodkowego mas lejnych, co wpływa na rozmieszczenie fazy metalicznej w wytworzonych kompozytach Al2O3/Ni. Badania pokazały, że wytworzone kompozyty charakteryzowały się gradientowym rozmieszczeniem fazy metalicznej w ceramicznej osnowie. Stwierdzono, że cząstki fazy metalicznej zbrylają się w zewnętrznej strefie kompozytu wzdłuż linii rozmieszczonych zgodnie z przyłożonym polem magnetycznym. Maksymalną zawartość cząstek niklu odnotowano w centralnej części próbki na przekroju poprzecznym. Zaobserwowano, że wraz z oddalaniem się od zewnętrznej krawędzi kompozytu zawartość fazy metalicznej maleje. Analiza XRD ujawniła występowanie jedynie dwóch faz: Al2O3 oraz Ni. Wytworzone kompozyty cechowały się gęstość względną na poziomie 99,1 ± 0,67 %.
Author Justyna Zygmuntowicz (FMSE / DSMP)
Justyna Zygmuntowicz,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Katarzyna Konopka (FMSE / DSMP)
Katarzyna Konopka,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
Pages118-121
Publication size in sheets0.5
Book Piech Krzysztof (eds.): Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 13 , 2018, ISBN 978-83-63058-83-8, 298 p.
Keywords in Polishkompozyty gradientowe, odlewanie odśrodkowe mas lejnych, pole magnetyczne
Languagepl polski
File
Zagadnienia_13.pdf 12.4 MB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back