Efektywność układów fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych

Adrian Trząski

Abstract

The paper describes the potential of using photovoltaic installations in buildings. In particular the effectiveness of using different types of solutions in a multi-family building was analyzed. The potential of reducing the EP index and the economic efficiency of photovoltaic installations was taken into account. Both the use of produced electricity for own needs for the supply of auxiliary equipment in the heating and ventilation system, as well as the use of it for the preparation of hot water was analyzed. According to the results of the analysis, the use of PV installations in buildings may allow meeting the requirements for new buildings by a significant reduction of the EP value. But if there is no possibility of balancing the exported energy in the energy performance calculations, a small share of electricity in the energy balance of residential buildings may be a problem.
Author Adrian Trząski (FEE / DHV)
Adrian Trząski,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsThe efficiency of fotovoltaic systems in residential buildings
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (B 8 pkt)
Issue year2018
No1
Pages40-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfotowoltaika; alternatywne źródła energii; charakterystyka energetyczna
Keywords in Englishphotovoltaics; alternative energy sources; energy performance.
Abstract in PolishW artykule opisano potencjał wykorzystania instalacji fotowoltaicznych (PV) w budynkach. W sposób szczególny przeanalizowano efektywność wykorzystania różnego typu rozwiązań w budynku wielorodzinnym. Pod uwagę wzięto potencjał redukcji wskaźnika EP oraz efektywność ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych. Założono wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne związane z zasilaniem urządzeń pomocniczych w instalacji grzewczo-wentylacyjnej oraz do przygotowania c.w.u. Zgodnie z wynikami analizy wykorzystanie instalacji PV w budynkach może umożliwić spełnienie wymagań stawianych nowo wznoszonym budynkom przez znaczne zmniejszenie wartości wskaźnika EP. W przypadku braku możliwości bilansowania eksportowanej energii elektrycznej w obliczeniach charakterystyki energetycznej, problemem może być niewielki udział energii elektrycznej w bilansie energetycznym budynków mieszkalnych.
DOIDOI:10.15199/33.2018.01.10
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back