Problemy rewitalizacji zdegrdowanych kwartałów zabudowy mieszkaniowo-przemysłowej w rejonie warszawskiej Nowej Pragi

Anna Majewska , Karolina Maranowska

Abstract

A significant position in the development concepts of many cities is held by “renewal” programs of degraded areas, both post-industrial and residential. These areas, often attractively located, usually require revitalization actions which enable their socio-economic revival. An interesting example due to its cultural values is in Warsaw in the New Praga area, where the residential function interchanges with the historical manufacturing function (now non-existent). Despite degradation and social collapse, New Praga displays a certain cultural difference. Location of the second underground line in this area is a chance for the area, but also a threat that the historical urban fabric will disappear under the influence of pressure by urban investors and as a result of gentrification the local identity will be lost.
Author Anna Majewska (FGC / CSMES)
Anna Majewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Karolina Maranowska
Karolina Maranowska,,
-
Journal seriesPROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, ISSN 1733-2435
Issue year2016
NoIV/2016
Pages149-163
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishNowa Praga, rewitalizacja, krajobraz kulturowy
Keywords in EnglishNew Praga, revitalization, cultural landscape
Abstract in PolishW koncepcjach rozwojowych wielu miast ważną pozycję zajmują programy „odnowy” zdegradowanych terenów postindustrialnych i mieszkaniowych. Tereny te, często atrakcyjnie położone, wymagają zazwyczaj działań rewitalizacyjnych umożliwiających ich „ożywienie społeczno-gospodarcze”. Ze względu na wartości kulturowe bardzo ciekawym rejonem jest obszar tzw. Nowej Pragi, gdzie funkcja mieszkaniowa przeplata się z historycznymi manufakturami (dziś już niedziałającymi). Cały ten rejon, mimo degradacji i socjalnej zapaści, charakteryzuje pewna odrębność kulturowa. Lokalizacja przystanku II linii metra w tym rejonie stanowi potencjał tej dzielnicy, ale też zagrożenie. Urbanistyczna presja inwestorów może doprowadzić do zniszczenia zabytkowej tkanki miejskiej, a proces gentryfikacji spowodować zatracenie jej lokalnej tożsamości.
Internal identifier151/2016
Languagepl polski
Additional file
2016-Oświadczenie_Majewska_Maranowska_Problemy_rewitalizacji_151.pdf 758.44 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?