Examining the physicochemical and operational properties of the LPG fuel with an additional of light aliphatic hydrocarbons

Jacek Biedrzycki , Paweł Bukrejewski , Zdzisław Chłopek , Marta Skolniak , Piotr Wójcik , Dariusz Wysoczarski

Abstract

Results of comparative testing of the LPG (Liquefied Petroleum Gas) fuel and such a fuel with an addition of light aliphatic hydrocarbons, chiefly methane, in two versions have been presented. The tests were carried out in respect of the physicochemical properties of the fuels according to Standard PN-EN 589 and in respect of the performance characteristics of a motor vehicle powered with the fuels under test. The main purpose of the tests was to determine the acceptable fraction of light aliphatic hydrocarbons, predominantly methane, in the LPG fuel, whose basic components are C3 and C4 alkanes or alkenes. The addition of light aliphatic hydrocarbons to LPG may be of considerable importance for the fuel properties, primarily because of high values of the saturated vapour pressure of such admixtures. The fuel composition was determined with the use of the gas chromatography method. The methane additive content of the fuels under test was 0.1% m/m7 and 0.2% m/m and the ethane additive content was 0.2% m/m. The fuels met the requirements of Standard PN-EN 589. The performance of the motor vehicle was tested on a chassis dynamometer. No adverse effect of the addition of light aliphatic hydrocarbons to the LPG fuel on vehicle engine’s effective power and pollutant emissions was revealed.
Author Jacek Biedrzycki - [Automotive Industry Institute]
Jacek Biedrzycki,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Paweł Bukrejewski
Paweł Bukrejewski,,
-
, Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Marta Skolniak
Marta Skolniak,,
-
, Piotr Wójcik
Piotr Wójcik,,
-
, Dariusz Wysoczarski
Dariusz Wysoczarski,,
-
Journal seriesThe Archives of Automotive Engineering -Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X, e-ISSN 2084-476X
Issue year2016
Vol71
No1
Pages21-37
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishsilniki spalinowe, LPG, lekkie węglowodory alifatyczne
Keywords in Englishinternal combustion engines, LPG, light aliphatic hydrocarbons
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych paliwa LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas – skroplony gaz ropopochodny) oraz paliwa LPG z dwoma rodzajami dodatków lekkich węglowodorów alifatycznych, przede wszystkim metanu. Badania wykonywano ze względu na właściwości fizykochemiczne paliw zgodnie z normą PN-EN 589 oraz ze względu na właściwości użytkowe samochodu zasilanego badanymi paliwami. Podstawowym celem badań była ocena, w jakim stopniu jest dopuszczalny udział lekkich węglowodorów alifatycznych, przede wszystkim metanu, w paliwie LPG, którego podstawowymi składnikami są alkany lub alkeny C3 i C4. Dodatek lekkich węglowodorów alifatycznych do LPG może mieć istotne znaczenia dla właściwości paliwa przede wszystkim z powodu dużej prężności ich pary nasyconej. Skład paliw wyznaczono metodą chromatografii gazowej. Dodatek metanu w paliwach badawczych wynosił 0,1% m/m7 i 0,2% m/m, a etanu 0,2% m/m. Paliwa spełniały wymagania normy PN-EN 589. Właściwości eksploatacyjne samochodu badano na hamowni podwoziowej. Nie stwierdzono niekorzystnych właściwości dodatku lekkich węglowodorów alifatycznych do paliwa LPG ze względu na moc użyteczną silnika oraz ze względu na emisję zanieczyszczeń.
URL http://archiwummotoryzacji.pl/index.php?option=com_am&view=article&id=105&lang=pl
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?