Problemy posadowienia zbiorników LNG

Stanisława Garwacka-Piórkowska

Abstract

The article discusses the subject of the foundation of the LNG tanks. Firstly, the issues related to the use of liquefied natural gas as an energy source were presented as well as the brief description of cryogenic liquid storage tanks for LNG. Attention was paid to geotechnical foundation aspects of the tanks and the tanks construction impact along with their dimensions and loads transmitted into the foundations design solutions. What is more, a new division of the foundations was shown, which is applied for this type of tanks: above ground and in ground foundations and combinations thereof in the form of a partially below the ground level foundations. The most frequently used technologies, which are limiting the size of ground settlement beneath the foundations, were demonstrated. The article contains also documented examples of the foundation of the LNG tanks which were made in Australia, India and Japan as well as description of two tanks executed in Poland for the first time on the terminal in Świnoujście.
Author Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP / ICEn)
Stanisława Garwacka-Piórkowska,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages19-31
Publication size in sheets0.6
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishzbiorniki LNG, typy fundamentów, pale, wzmocnienie
Keywords in English-
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę posadawiania zbiorników LNG. Na wstępie przybliżono tematykę związaną z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego jako surowca energetycznego oraz przedstawiono krótką charakterystykę kriogenicznych zbiorników do przechowywania ciekłego LNG. Zwrócono uwagę na aspekty geotechniczne posadowienia zbiorników oraz wpływ konstrukcji zbiorników, ich wymiarów oraz przekazywanych obciążeń na rozwiązania konstrukcyjne fundamentów. Zaprezentowano nowy podział fundamentów, stosowany w odniesieniu do tego typu zbiorników: fundamenty posadowione powyżej lub poniżej powierzchni terenu oraz ich kombinacje w postaci fundamentu częściowo zagłębionego w gruncie. Przedstawiono najczęściej stosowane technologie, ograniczające wielkości osiadań podłoża pod fundamentami. Zamieszczono udokumentowane przykłady posadowienia zbiorników LNG wykonanych w Australii, Indiach i Japonii oraz opisano dwa zbiorniki zrealizowane po raz pierwszy w Polsce, na terenie terminalu w Świnoujściu.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?