Simulation research of the tire Basic Relaxation Model in conditions of the wheel cornering angle oscillations

Witold Luty

Abstract

A description of the tire Basic Relaxation Model (BRM) is presented in this paper. Simulation research of the tire BRM model in conditions of oscillatory changes of the wheel cornering angle were performed. During the simulation tests the courses of changes in the value of lateral reaction force, transmitted by the wheel, as a response to the sinusoidal changes in the value of the wheel cornering angle have been presented. There have been compared the simulation results obtained for the model of tire-road interaction in two modes: including and not including the BRM. The simulation results allowed to verify prepared BRM and also to determine the influence of the tire relaxation process on the tire behavior in conditions of dynamic changes of the wheel cornering angle
Author Witold Luty (FT / DVMO)
Witold Luty,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
Journal seriesIOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, e-ISSN 1757-899X
Issue year2016
No148
Pages1-7
Publication size in sheets0.5
ConferenceMiędzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT 2016, 22-09-2016 - 23-09-2016, Kraków, Polska
Abstract in PolishW pracy przedstawiono model fizyczny oraz opis matematyczny Bazowego Modelu Nabiegania (BMN) ogumienia. Wykonano badania symulacyjne zachowania modelu podczas szybkich, oscylacyjnych zmian wartości kąta znoszenia koła. Podczas badań symulacyjnych wyznaczano przebiegi zmian wartości przenoszonej przez koło reakcji bocznej jako odpowiedź na sinusoidalne wymuszenie zmian kąta znoszenia koła. Porównywano wyniki symulacji otrzymane na podstawie modelu współpracy koła z podłożem bez zastosowania oraz z zastosowaniem modelu BMN. Wyniki badań symulacyjnych umożliwiły przeprowadzenie weryfikacji modelu BMN oraz oceny udziału nabiegania ogumienia w procesie przenoszenia przez koło reakcji bocznej. Jednocześnie dokonano oceny przewidywalnych zachowań ogumienia w dynamicznych warunkach znoszenia bocznego, trudnych do osiągnięcia w warunkach eksperymentalnych badań laboratoryjnych.
DOIDOI:10.1088/1757-899X/148/1/012015
URL http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/148/1/012015/pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
MSE_148_1_012015.pdf 1.2 MB
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 08-07-2020, ArticleFromJournalAndMatConfByConferenceseries
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 08-07-2020, ArticleFromJournalAndMatConfByConferenceseries
Publication indicators WoS Citations = 1; GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?