Znaczenie wybranych parametrów w procesie kompostowania

Hanna Bauman-Kaszubska , Mikołaj Sikorski

Abstract

The composting process can be implemented in large engineering composting system and individual residential applications - the plot in suburban areas, rural households. The selected parameters conditioning the proper conduct of the composting process. The contents importance and optimal levels of these parameters on the basis of literature and own research.
Publication typeOriginal work published as abstract
Author Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP / ICEn)
Hanna Bauman-Kaszubska,,
- Insitute of Civil Engineering
, Mikołaj Sikorski (FCEMP / ICEn)
Mikołaj Sikorski,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages163-169
Publication size in sheets0.5
Book Piątkowska Bożena (eds.): XXXVI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2016 PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA, 2016, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ISBN 978-83-945005-0-4, 252 p.
Keywords in Polishkompostowanie, odpady, osady ściekowe, C/N, napowietrzanie, wilgotność, pryzma, przewracanie kompostu
Keywords in Englishcomposting, waste, sewage sludge, C/N, ventilation, humidity, prism, overturning compost
Abstract in PolishProces kompostowania może być realizowany w dużych obiektach inżynierskich, czyli kompostowniach oraz na indywidualnych posesjach – działki na terenach podmiejskich, gospodarstwa wiejskie. W artykule przedstawiono wybrane parametry warunkujące prawidłowy przebieg procesu kompostowania. Zawarto znaczenie oraz optymalne poziomy wartości tych parametrów na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?