Analysis of gas flow in an injector used in compression-ignition dual-fuel engines, with addition of LPG, at variable pressure difference up- and downstream of the injector

Krzysztof Szczurowski , Łukasz Zieliński , Damian Walczak , Krzysztof Więcławski

Abstract

The article presents results of the tests of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with compression-ignition with the LPG addition. The test was performed with a variable pressure difference, upstream and downstream of the injector. The purpose of this research was to determine the actual characteristics of the injector on the basis of the measurement of the mass of portioned gas doses. The experiment assumption was the realisation of the LPG dose, similarly as in the real conditions. The parameters of the gas state, the temperature, pressure, and dose sizes, were such as those observed during the injector’s engine work. Performing the experiment was possible due to the built laboratory stand, designed to enable completion of the abovementioned tasks. A series of tests was performed, consisting of measurements of the mass of the subsequent gas doses, which allowed for accomplishing the injector’s characteristics. The actual dose was determined and the influence of the injector’s work parameters on changes in the gas flow.
Author Krzysztof Szczurowski (FACME / IAE)
Krzysztof Szczurowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Łukasz Zieliński (FACME / IV)
Łukasz Zieliński,,
- Institute of Vehicles
, Damian Walczak (FACME / IV)
Damian Walczak,,
- Institute of Vehicles
, Krzysztof Więcławski (FACME / IV)
Krzysztof Więcławski,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2016
Vol107
No3
Pages79-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwtryskiwacz, LPG, przepływ gazu
Keywords in Englishinjector, LPG, gas flow
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując zmienną różnicę ciśnienia, przed i za wtryskiwaczem. Celem badań było określenie rzeczywistej charakterystyki wtryskiwacza, na podstawie pomiaru masy dozowanych dawek gazowych w określonych warunkach ciśnienia LPG. Założeniem eksperymentu, była realizacja dawki LPG, analogicznie do warunków rzeczywistych. Parametry stanu gazu, temperatura, ciśnienie i wielkości dawek, były takie jak podczas pracy silnikowej wtryskiwacza. Wykonanie eksperymentu było możliwe, dzięki zbudowanemu stanowisku laboratoryjnemu. realizującemu opisane powyżej zadania. Wykonano serię badań, dokonując pomiaru masy kolejnych dawek gazowych, co pozwoliło na wykonanie charakterystyk wtryskiwacza. Określono rzeczywistą dawkę i wpływ parametrów pracy wtryskiwacza na zmiany przepływu gazu.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/artykuly/zn3(107)2016/079_089.pdf
Languageen angielski
File
079_089.pdf 544.65 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?