Modelowanie terenu na bazie symulacji erozji z wykorzystaniem deformowalnych wokseli

Michał Kurowski

Abstract

Article presents a method of procedural modelling of fully three-dimmensional terrain inspired by hydraulic erosion. The presented method is intended for use in computer graphics with applications in creation of "virtual worlds". Terrain is represented by "deformable voxels" organized in a regular grid. This allows to overcome the limitations of widely used heightmaps, thus enabling modelling of fully three-dimmensional forms and simultaneously trying to avoid some problems with the traditional voxel representation. Water flow is simulated using SPH ("Smoothed Particle Hydrodynamics") enhanced with support of user-defined "modifiers", which affect the particles' movement. Sediment transport is implemented using a separate system of particles, which are carried by the SPH-generated flow. The user can supervise the algorithm by watching the current results and adding, removing or modifying water sources and sinks. The resulting triangle mesh is generated using postprocessing of the voxels deformed during the simulation.
Author Michał Kurowski (FEIT / IN)
Michał Kurowski,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesZeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, (D 3 pkt)
Issue year2011
Vol1, Wytwarzanie Gier Komputerowych WGK
No10
Pages67-74
Abstract in Polishtrójwymiarowego terenu na potrzeby grafiki komputerowej z myślą o zastosowaniach przy tworzeniu "wirtualnych światów". Teren jest reprezentowany za pomocą "deformowalnych wokseli" zorganizowanych w regularną siatkę. Dzięki temu odrzuca się ograniczenia często stosowanej mapy wysokości, uzyskując możliwość modelowania w pełni trójwymiarowych form terenu z jednoczesną próbą uniknięcia pewnych problemów związanych z zastosowaniem tradycyjnej reprezentacji wolumetrycznej. Do symulacji przepływu wody zastosowana została metoda SPH ("Smoothed Particle Hydrodynamics"), wzbogacona o możliwość wprowadzania zdefiniowanych przez użytkownika „modyfikatorów" wpływających na poruszanie się cząsteczek. Transport osadów odbywa się za pomocą odrębnego systemu cząsteczek "unoszonych" wraz z przepływem wygenerowanym przy użyciu SPH. Użytkownik może nadzorować pracę algorytmu poprzez obserwacje bieżących wyników i dodawanie, usuwanie lub modyfikację źródeł oraz odpływów wody. Wynikowy teren w postaci siatki trójkątów otrzymywany jest poprzez przetwarzanie końcowe zdeformowanych w trakcie symulacji wokseli.
ProjectDevelopment of new methods and algorithms in the following areas: computer graphics, artificial intelligence, and information systems; and distributed systems. Project leader: Rybiński Henryk, , Phone: +48 22 234 7731, start date 24-06-2010, planned end date 31-12-2010, end date 30-11-2011, II/2010/DS/1, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
Score (nominal)3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?