Implementacja zdalnego zasilania elementów aktywnych światłowodowych sieci czujnikowych promieniowaniem laserowym

Marcin Jusza , Ryszard Piramidowicz

Abstract

The main subject of this paper was a practical verification of technical possibility of remote optical powering of active components and assessment of its usability in optical sensing networks. As a demonstrator, an active temperature sensor powered remotely by laser diode radiation was designed, developed and tested. The developed system, apart from its sensing functionality, enables also controlling of optical power supply and bi-directional communication with the sensing part via optical fiber link. The performed tests confirmed both functionality of the system and its applicability in fiber-optic sensing networks. The present version of the system has significant power reserve, enabling its further development. The conducted research showed also the possibility of further optimization of power consumption of the remote part of the system.
Author Marcin Jusza (FEIT / MO)
Marcin Jusza,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Journal seriesElektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, [], (B 6 pkt)
Issue year2011
Vol52
No2
Pages69-73
Abstract in PolishGłównym celem niniejszej pracy była weryfikacja możliwości technicznych i ocena przydatności zastosowania zdalnego zasilania mocą optyczną elementów aktywnych w optycznych sieciach czujnikowych. W ramach realizacji pracy zaprojektowano, wykonano i przetestowano układ o charakterze demonstracyjnym w postaci aktywnego czujnika temperatury, zasilanego zdalnie promieniowaniem diody laserowej. Zaprojektowany i wykonany układ, oprócz funkcji czujnikowej zapewnia również możliwości sterowania optycznym elementem zasilającym oraz dwukierunkową komunikację z układem czujnikowym, realizowaną za pośrednictwem optycznego łącza światłowodowego. Testy urządzenia potwierdziły jego pełną funkcjonalność i możliwość zastosowania w światłowodowych systemach czujnikowych. Przeprowadzone badania wskazują również na możliwości dalszej optymalizacji opracowanego demonstratora, idącej w kierunkach zmniejszenia energochłonności części zasilanej zdalnie przy zachowaniu jej pełnej funkcjonalności.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0043-0021
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?