Klasyfikacja mówców oparta na modelowaniu GMM-UBM dla mowy o różnej jakości

Artur Janicki , Tomasz Staroszczyk

Abstract

Artykuł opisuje eksperymenty dotyczące niezależnej od tekstu klasyfikacji mówców z wykorzystaniem modeli GMMUBM dla wąskopasmowego sygnału mowy o różnej jakości. Badania prowadzono dla mowy niekodowanej oraz dla mowy transkodowanej z użyciem kodeków stosowanych w telefonii stacjonarnej (G.711), mobilnej (GSM 06.10, GSM 06.60) i internetowej (Speex, G.723.1). Modele poszczególnych mówców zostały wygenerowane przez adaptację uniwersalnego modelu mówcy UBM do fraz uczących za pomocą algorytmu MAP (maximum a posteriori). Prowadzono eksperymenty w warunkach dopasowania, tzn. kiedy system był uczony i testowany na mowie o tej samej jakości, oraz niedopasowania, gdzie uczono i testowano na sygnałach o różnej jakości. Dla nagrań z bazy TIMIT osiągnięto dokładność klasyfikacji w granicach 81,5% - 93% w warunkach dopasowania; przy niedopasowaniu następowało obniżenie dokładności klasyfikacji, zwykle zależne od różnicy jakości. Wykazano, że model wygenerowany w oparciu o kodek Speex jest najbardziej skuteczny dla niedopasowanych warunków klasyfikacji.
Author Artur Janicki (FEIT / IT)
Artur Janicki,,
- The Institute of Telecommunications
, Tomasz Staroszczyk (FEIT / IT)
Tomasz Staroszczyk,,
- The Institute of Telecommunications
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496, (B 4 pkt)
Issue year2011
VolLXXXIV
No8-9/2011
Pages1469-1474
ConferenceXXVII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT'2011), 14-09-2011 - 16-09-2011, Łódź, Polska
URL http://www.tele.pw.edu.pl/ajanicki/docs/aj-kst11.pdf
Languagepl polski
File
aj-kst11.pdf 321.65 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-02-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?