Mobile application prototype for public transportation trip planning

Robert Bembenik , Maciej Byczuk

Abstract

Paper presents a prototype of a system that allows passengers of public transportation to plan their trips. It is assumed that the user enters information concerning the planned trip (start address, end address and start time) and the system provides (i) description of the most convenient route i.e. one with the minimum number of transfers, the shortest walking distance and possibly the shortest trip time and (ii) a map presenting the route. The system is delivered to the end-user as a mobile application. Mobile devices (cellular phones, smartphones) are oftentimes equipped with a GPS (Global Positioning System) unit. The client's application makes use of the GPS unit so that the users who do not know their exact location can conveniently plan their trips. The system is built up of four programs implemented in Java. Oracle Spatial is used to store, access and analyze spatial data in the system.
Author Robert Bembenik (FEIT / IN)
Robert Bembenik,,
- The Institute of Computer Science
, Maciej Byczuk (FEIT / IN)
Maciej Byczuk,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesMetody Informatyki Stosowanej, (B 4 pkt)
Issue year2011
No3
Pages19-30
Keywords in Englishshortest path, Dijkstra’s algorithm, public transportation, GPS, Oracle Spatial, mobile application
Abstract in PolishArtykuł przedstawia prototyp systemu umożliwiającego planowanie podróży pasażerom komunikacji miejskiej. Zakłada się, że użytkownik wprowadza informacje związane z planowaną podróżą (adres początkowy, adres końcowy i godzinę rozpoczęcia) a system zwraca (i) opis najbardziej optymalnej trasy, tj. trasy zawierającej minimalną liczbę przesiadek, najkrótszy odcinek do przejścia pieszo i w miarę możliwości najkrótszy czas przejazdu oraz (ii) mapę przedstawiającą trasę. System jest dostarczany użytkownikowi jako aplikacja mobilna. Urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony) są często wyposażone w odbiorniki GPS. Aplikacja kliencka wykorzystuje odbiornik GPS, aby użytkownicy nie znający swojej dokładnej lokalizacji mogli dogodnie zaplanować swoją podróż. System składa się z czterech programów zaimplementowanych w Javie. Do przechowywania, udostępniania i analizy danych przestrzennych w systemie wykorzystano przestrzenną bazę danych Oracle Spatial.
ProjectDevelopment of new methods and algorithms in the following areas: computer graphics, artificial intelligence, and information systems; and distributed systems. Project leader: Rybiński Henryk, , Phone: +48 22 234 7731, start date 26-07-2011, planned end date 31-12-2011, end date 30-11-2012, II/2011/DS/1, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languageen angielski
File
Bembenik_Byczuk.pdf 558.87 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?