Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne"

Menu jednostki

Współpraca zewnętrzna

Graf obrazuje współpracę pomiędzy jednostkami, scharakteryzowaną liczbą wspólnych projektów oraz publikacji za dany okres. Węzłami grafu są jednostki, krawędzie reprezentują współpracę. Grubość krawędzi jest proporcjonalna do wielkości współpracy (liczby publikacji i projektów). Wersja tekstowa, która jest poniżej wersji graficznej wyszczególnia każdą instytucję (węzeł), a w kolejnych liniach instytucje współpracujące z liczbami wspólnych publikacji.

Wskazówki:

  • Podwójne kliknięcie na współpracownika spowoduje przejście do jego profilu
  • Po najechaniu myszką na połączenie między współpracownikami zostanie wyświetlona liczba ich wspólnych publikacji

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUTde0755dc848f41ce841e75bc26a50f53/
URN
urn:pw-repo:WUTde0755dc848f41ce841e75bc26a50f53

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek