Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii - Logo afiliacji

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Menu jednostki

Profil

  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Udział w projektach

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiT) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną PW, do której zadań należy zarządzanie innowacjami i transferem technologii, rozumianymi jako wsparcie jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie:

  1. rozwoju transferu technologii, poprzez tworzenie warunków dla efektywnej komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych;
  2. rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej;
  3. budowy kultury innowacyjności, w tym realizacja wszelkich aktywności na rzecz rozwoju innowacyjności oraz podniesienia konkurencyjności Politechniki Warszawskiej w regionie, kraju oraz na arenie międzynarodowej.

CZIiTT PW powstało w listopadzie 2015 roku jako ośrodek odpowiedzialny za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, transfer technologii, współpracę świata nauki z sektorem biznesu i zarządzanie technologiami.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUTd1d6c1d1c14d44b5876d5589e0556c81/
URN
urn:pw-repo:WUTd1d6c1d1c14d44b5876d5589e0556c81

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek