Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Szkoła Doktorska Nr 4 - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Szkoła Doktorska Nr 4

Menu jednostki

Współpraca zewnętrzna

Graf obrazuje współpracę pomiędzy jednostkami, scharakteryzowaną liczbą wspólnych projektów oraz publikacji za dany okres. Węzłami grafu są jednostki, krawędzie reprezentują współpracę. Grubość krawędzi jest proporcjonalna do wielkości współpracy (liczby publikacji i projektów). Wersja tekstowa, która jest poniżej wersji graficznej wyszczególnia każdą instytucję (węzeł), a w kolejnych liniach instytucje współpracujące z liczbami wspólnych publikacji.

Wskazówki:

  • Podwójne kliknięcie na współpracownika spowoduje przejście do jego profilu
  • Po najechaniu myszką na połączenie między współpracownikami zostanie wyświetlona liczba ich wspólnych publikacji

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT79d5e32f24f6498a8a4595fbc16b41bd/
URN
urn:pw-repo:WUT79d5e32f24f6498a8a4595fbc16b41bd

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek