Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Menu jednostki

Współpraca zewnętrzna

Graf obrazuje współpracę pomiędzy jednostkami, scharakteryzowaną liczbą wspólnych projektów oraz publikacji za dany okres. Węzłami grafu są jednostki, krawędzie reprezentują współpracę. Grubość krawędzi jest proporcjonalna do wielkości współpracy (liczby publikacji i projektów). Wersja tekstowa, która jest poniżej wersji graficznej wyszczególnia każdą instytucję (węzeł), a w kolejnych liniach instytucje współpracujące z liczbami wspólnych publikacji.

Wskazówki:

  • Podwójne kliknięcie na współpracownika spowoduje przejście do jego profilu
  • Po najechaniu myszką na połączenie między współpracownikami zostanie wyświetlona liczba ich wspólnych publikacji

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT14e27e67a4af48379f423fc8e959154c/
URN
urn:pw-repo:WUT14e27e67a4af48379f423fc8e959154c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek