Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Inżynierii Budowlanej - Logo afiliacji

Instytut Inżynierii Budowlanej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
  • Dzieła
Instytut Inżynierii Budowlanej to jeden z dwóch instytutów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnik Warszawskiej. Instytut został utworzony 1 stycznia 2012 roku z katedr i zakładów działających dotychczas w ramach Wydziału. W skład Instytutu Inżynierii Budowlanej wchodzą następujące zakłady i zespoły: • Zakład Budownictwa Ogólnego • Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych • Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki • Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności • Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie • Zespół Konstrukcji Betonowych • Zespół Konstrukcji Metalowych Obszar działalności naukowo-badawczej Instytutu obejmuje wszystkie podstawowe etapy realizacji przedsięwzięć budowlanych takie jak: projektowanie obiektów budowlanych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć teorii konstrukcji, dobór rozwiązań materiałowo-technologicznych, organizację i zarządzanie przedsięwzięciami. Wykorzystywane są w niej wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w dobrze wyposażonych laboratoriach przy zastosowaniu zaawansowanych metod numerycznych i modelowania komputerowego. Priorytetem badawczym jest poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych, materiałowych i technologicznych zgodnych zasadami zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji o obszarach działalności można znaleźć w zakładkach jednostki. W Instytucie Inżynierii Budowlanej realizowane są zajęcia w ramach studiów I-szego i II-stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w następujących specjalnościach: Studia I Stopnia (Inżynierskie): • Budownictwo Energooszczędne (BE); • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB); • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI). Studia II Stopnia (Magisterskie): • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB); • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI); • Teoria Konstrukcji (TK); W IIB realizowane są także zajęcia dla studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej, m.in. Wydziału Zarządzania (WZ). W działalności dydaktycznej oprócz standardowych metod w tym audio-wizualnych wykorzystywane są metody e-learningu.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-f4a3b530-23b4-40cc-a890-fb47df6361d5/
URN
urn:pw-repo:WUT-f4a3b530-23b4-40cc-a890-fb47df6361d5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek