Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - Logo afiliacji

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Produkty
 • Wdrożenia
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej. Jako jednostka zamiejscowa skupia nauczycieli akademickich o różnych zainteresowaniach i kompetencjach dydaktyczno-naukowych. W strukturze Wydziału są trzy instytuty (Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Mechanicznej, Instytut Chemii) oraz 3 zespoły (Zespół Matematyki i Fizyki, Zespół Lektorów, Zespół Wychowania Fizycznego i Sportu). Wydział prowadzi 4 kierunki studiów: Budownictwo (studia I, II i III stopnia), Mechanika i budowa maszyn (studia I, II i III stopnia), Technologia chemiczna (studia I i II stopnia), Inżynieria środowiska (studia I stopnia). Na Wydziale prowadzone są badania naukowe podstawowe i stosowane o stosunkowo szerokim zakresie tematycznym, co jest konsekwencją wielokierunkowości Wydziału. Pracownicy Wydziału prowadzą badania głównie w dyscyplinach: Budownictwo, Budowa i eksploatacja maszyn, Technologia chemiczna, Chemia, Inżynieria środowiska, Inżynieria mechaniczna. W Repozytorium są więc zamieszczone publikacje i inne opracowania naukowe z zakresu nauk technicznych o bardzo różnorodnej tematyce z ww. dyscyplin. W zasobach twórczości Wydziału są też prace z innych nauk (fizycznych, matematycznych) i dyscyplin naukowych. Specjalizacją Wydziału są zagadnienia naukowe z zakresu: mechaniki konstrukcji, własności materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, fizyki budowli, systemów energetycznych, systemów mechanicznych i maszyn dla przemysłu i rolnictwa, paliw, materiałów petrochemicznych, procesów rafineryjnych i petrochemicznych w przerobie ropy naftowej, procesów przetwórstwa biomasy, tribologii i tribochemii.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-ea19285a-4e69-470a-bb71-86d334c8bc48/
URN
urn:pw-repo:WUT-ea19285a-4e69-470a-bb71-86d334c8bc48

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek