Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych specjalizuje się w opracowaniach i badaniu materiałów konstrukcyjnych metalowych i niemetalowych oraz materiałów funkcjonalnych. Problematyka badań dotyczy wpływu różnych czynników sprawczych na mikrostrukturę i własności materiałów. Główne grupy tych materiałów to magnetyki miękkie i twarde, szkła metaliczne, polimery, kompozyty o osnowie metalicznej i polimerowej, ciecze nienewtonowskie i materiały inteligentne. Szczególne miejsce w badaniach zajmują materiały o nanokrystalicznej strukturze ziaren. Stosowane metody wytwarzania obejmują mechaniczną syntezę stopów, szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego oraz metalurgię proszków.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-e80c86f8-ac0d-4f1d-a22b-442ea6f86d7d/
URN
urn:pw-repo:WUT-e80c86f8-ac0d-4f1d-a22b-442ea6f86d7d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek