shield-icon.png
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Wydział Inżynierii Materiałowej
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych specjalizuje się w opracowaniach i badaniu materiałów konstrukcyjnych metalowych i niemetalowych oraz materiałów funkcjonalnych. Problematyka badań dotyczy wpływu różnych czynników sprawczych na mikrostrukturę i własności materiałów. Główne grupy tych materiałów to magnetyki miękkie i twarde, szkła metaliczne, polimery, kompozyty o osnowie metalicznej i polimerowej, ciecze nienewtonowskie i materiały inteligentne. Szczególne miejsce w badaniach zajmują materiały o nanokrystalicznej strukturze ziaren. Stosowane metody wytwarzania obejmują mechaniczną syntezę stopów, szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego oraz metalurgię proszków.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?