Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Automatyki i Robotyki - Logo afiliacji

Instytut Automatyki i Robotyki

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Automatyki i Robotyki (dawniej Instytut Automatyki Przemysłowej) jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Podstawą struktury organizacyjnej Instytutu są trzy zakłady prowadzące działalność naukową, badawczą oraz dydaktyczną: Zakład Automatyki, Zakład Diagnostyki i Monitorowania Procesów oraz Zakład Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki. Studenci kształceni są na kierunkach Automatyka i Robotyka, Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna, a ze względu na swoją działalność, Instytut odpowiada za specjalności na kierunku Automatyka i Robotyka, tj. Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa. W Instytucie prowadzone są także studia podyplomowe: Automatyka, Mechatronika w kształceniu zawodowym, Informatyka Przemysłowa oraz Informatyczne Systemy Zarządzania, umożliwiające zdobycie nowej wiedzy oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Profil naukowo-badawczy Instytutu ukierunkowany jest przede wszystkim na zagadnienia z zakresu automatyki ciągłych procesów przemysłowych, robotyki przemysłowej i mobilnej oraz diagnostyki procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych, a także inżynierii biomedycznej.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-e6ec0a5d-6abd-4e45-91a4-9bbfa45f64aa/
URN
urn:pw-repo:WUT-e6ec0a5d-6abd-4e45-91a4-9bbfa45f64aa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek