Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach (archiwum)
Kierownik:  dr hab. Robert Suwaj prof. PW

Zakład prowadzi działalność naukową w zakresie prawa i administracji. Pracownicy Zespołu wydali szereg znaczących publikacji indywidualnych i zespołowych z zakresu prawnych aspektów gospodarki nieruchomościami,. Innymi polami badawczymi są: samorząd terytorialny, prawne problemy bezpieczeństwa, publiczne prawo gospodarcze, historia administracji, prawo autorskie i przemysłowe oraz prawo Unii Europejskiej.
W zakresie dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z zakresu: prawa i postepowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, historii administracji, prawa Unii Europejskiej, prawa publicznego gospodarczego, prawa pracy, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami podstaw prawoznawstwa, ochrony własności intelektualnej, a także wykłady monograficzne zgodne ze specjalizacjami i zainteresowaniami naukowymi.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-e5d5f1e1-2aa2-489d-9ea5-c178a37f8881/
URN
urn:pw-repo:WUT-e5d5f1e1-2aa2-489d-9ea5-c178a37f8881

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek