Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katedra Chemii Nieorganicznej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Katedra Chemii Nieorganicznej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-e46e4511-e320-49d7-8f21-92ab305549ae/
URN
urn:pw-repo:WUT-e46e4511-e320-49d7-8f21-92ab305549ae

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek