Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Budownictwa - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Budownictwa jest jednym z trzech instytutów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. W skład Instytutu Budownictwa wchodzą: - Zakład Konstrukcji i Technologii Budowlanych (ZKiTB) - kierownik prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski -Zakład Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych (ZMKiMB) - kierownik prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek -Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska (ZISiOŚ) - kierownik prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Feluch -Zakład Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli (ZIBiFB) - kierownik prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Bzowska -Centralne Laboratorium Instytut Budownictwa (CLIB) - kierownik inż. Ryszard Grzelak Instytut dysponuje laboratoriami, pracowniami: * Laboratorium Wytrzymałości Materiałów * Laboratorium Technologii Wody i Ścieków * Laboratorium Podstaw Gospodarki Odpadami * Laboratorium Fizyki Budowli * Laboratorium Chemii Budowlanej * Ogólna Pracownia Komputerowa * Pracownia Komputerowa Budownictwa * Pracownia Komputerowa Inżynierii Środowiska * Laboratorium Mechaniki Gruntów * Laboratorium Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów * Laboratorium Konstrukcji Budowlanych * Pracownia Chemii Ogólnej i Środowiska * Pracownia Biologii Sanitarnej Kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu Budownictwa: - badania podłoża gruntowego pod konstrukcje budowlane i inżynierskie, - badania konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz ich elementów: prefabrykatów, słupów, dźwigarów, murów, fundamentów, itp., - badania trwałości materiałów i konstrukcji, odporności korozyjnej tworzyw cementowych i ceramicznych, mechanizmów korozji materiałów budowlanych, skuteczności zabezpieczeń antykorozyjnych, itp., - badania cech fizycznych i mechanicznych betonów i zapraw budowlanych modyfikowanych różnymi dodatkami, w tym odpadowymi, w szczególności badania właściwości betonów na kruszywie recyklingowym, modyfikowanych spoiw cementowych, modyfikowanych zapraw posadzkowych, - badania i normowanie procesów technologicznych w wykonawstwie monolitycznych konstrukcji betonowych w obiektach o różnym przeznaczeniu i formie architektonicznej, - modelowanie technologii i organizacji wybranych procesów budowlanych w aspekcie optymalizacji wykorzystania konstrukcji pomocniczych używanych do ich wykonywania, - badania energooszczędności i prognozowanie zużycia energii obiektów wielkokubaturowych, - badania procesu obiegu i zanieczyszczenia wód oraz gospodarowania odpadami w aspekcie inżynierii i ochrony środowiska, analiza gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich, - analiza stanu środowiska na terenach dotkniętych klęską powodzi w powiecie płockim, - nierównomierność zużycia oraz rozbioru wody w budownictwie wielorodzinnym.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-e1bf6e30-8b34-4498-94e1-e7aa116ba081/
URN
urn:pw-repo:WUT-e1bf6e30-8b34-4498-94e1-e7aa116ba081

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek