Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Dzieła
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-e0672388-2283-46b7-9110-9059b5cdc1a5/
URN
urn:pw-repo:WUT-e0672388-2283-46b7-9110-9059b5cdc1a5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek