Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Biblioteka Główna PW - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

Biblioteka Główna PW jest biblioteką naukową, funkcjonującą w krajowej sieci bibliotecznej. Współpracując z bibliotekami naukowymi w kraju i zagranicą oraz innymi instytucjami naukowymi, wykorzystując najnowsze technologie i metody pracy bibliotek, realizuje swoje cele: powiększenie i aktualizowanie zbiorów bibliotecznych oraz świadczenie profesjonalnych usług informacyjnych i szkolenie użytkowników. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, wraz z filiami i bibliotekami wydziałowymi, wspiera działalność dydaktyczną, edukacyjną i badawczą uczelni. Zarówno Biblioteka Główna, jak i pozostałe jednostki biblioteczne tworzą jednolity, zintegrowany System Biblioteczno-Informacyjny, którego celem jest zapewnienie elektronicznej ewidencji zbiorów, ich jednolitego opracowania oraz przekazania informacji o ich dostępności. Zgodnie z Uchwałą Senatu z 21.11.2012r Biblioteka Główna sprawuje nadzór merytoryczny nad Repozytorium PW.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-dfe9b943-c4a6-4f16-9563-7f76678c6d35/
URN
urn:pw-repo:WUT-dfe9b943-c4a6-4f16-9563-7f76678c6d35

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek