Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-d9951d22-da6e-4230-a705-98984c2cf71b/
URN
urn:pw-repo:WUT-d9951d22-da6e-4230-a705-98984c2cf71b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek