Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Wydział Fizyki - jako jednostka organizacyjna PW - powstał w 1999 roku, jednakże tradycja fizyki w Politechnice Warszawskiej sięga 100 lat. Gmach Fizyki wybudowany został w latach 1899-1901, zaś pierwsza katedra fizyki powstała w roku 1919. Niezależne katedry fizyki istniały na Uczelni do 1965 roku, kiedy utworzono Instytut Fizyki PW. Dziesięć lat później Instytut Fizyki oraz Instytut Matematyki PW weszły w skład powstałego wówczas Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS), który istniał do roku 1999 i stał się bazą do utworzenia Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych oraz Wydziału Fizyki. Wśród zasłużonych postaci, które rozwijały fizykę na Politechnice Warszawskiej byli m.in.: Wiktor Biernacki (1869-1918) - twórca i realizator pierwszego programu nauczania fizyki, Mieczysław Wolfke (1883-1947) - prekursor holografii i odkrywca nadpłynnej odmiany helu II, Cezary Pawłowski (1895-1965) - uczeń Marii Skłodowskiej- Curie, oraz Szczepan Szczeniowski (1896-1979) - autor znanych podręczników, twórca polskiej szkoły ferromagnetyzmu, jeden z założycieli Instytutu Fizyki PW i jego pierwszy dyrektor. Gmach Fizyki mieści się przy ul. Koszykowej 75. Tutaj znajdują się Władze Wydziału i Dziekanat, tutaj są również sale wykładowe, nowoczesna laboratoria studenckie i pracownie naukowe. W Auli Gmachu Fizyki odbywają się wystawy i pokazy naukowe imprezy studenckie, a nawet bale sylwestrowe. Wydział Fizyki prowadzi studia stacjonarne na kierunkach Fizyka Techniczna oraz Fotonika. Wydział tworzy ponad 400 studentów i doktorantów, 94 nauczycieli akademickich, w tym 23 profesorów i doktorów habilitowanych, a akredytacja przyznana przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych i Państwową Komisję Akredytacyjną jest świadectwem wysokiej jakości kształcenia. Oprócz działalności dydaktycznej na Wydziale prowadzona jest także działalność naukowa, obejmująca szeroki zakres tematyczny.

Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?