Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Wydział Fizyki - jako jednostka organizacyjna PW - powstał w 1999 roku, jednakże tradycja fizyki w Politechnice Warszawskiej sięga 100 lat. Gmach Fizyki wybudowany został w latach 1899-1901, zaś pierwsza katedra fizyki powstała w roku 1919. Niezależne katedry fizyki istniały na Uczelni do 1965 roku, kiedy utworzono Instytut Fizyki PW. Dziesięć lat później Instytut Fizyki oraz Instytut Matematyki PW weszły w skład powstałego wówczas Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS), który istniał do roku 1999 i stał się bazą do utworzenia Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych oraz Wydziału Fizyki. Wśród zasłużonych postaci, które rozwijały fizykę na Politechnice Warszawskiej byli m.in.: Wiktor Biernacki (1869-1918) - twórca i realizator pierwszego programu nauczania fizyki, Mieczysław Wolfke (1883-1947) - prekursor holografii i odkrywca nadpłynnej odmiany helu II, Cezary Pawłowski (1895-1965) - uczeń Marii Skłodowskiej- Curie, oraz Szczepan Szczeniowski (1896-1979) - autor znanych podręczników, twórca polskiej szkoły ferromagnetyzmu, jeden z założycieli Instytutu Fizyki PW i jego pierwszy dyrektor. Gmach Fizyki mieści się przy ul. Koszykowej 75. Tutaj znajdują się Władze Wydziału i Dziekanat, tutaj są również sale wykładowe, nowoczesna laboratoria studenckie i pracownie naukowe. W Auli Gmachu Fizyki odbywają się wystawy i pokazy naukowe imprezy studenckie, a nawet bale sylwestrowe. Wydział Fizyki prowadzi studia stacjonarne na kierunkach Fizyka Techniczna oraz Fotonika. Wydział tworzy ponad 400 studentów i doktorantów, 94 nauczycieli akademickich, w tym 23 profesorów i doktorów habilitowanych, a akredytacja przyznana przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych i Państwową Komisję Akredytacyjną jest świadectwem wysokiej jakości kształcenia. Oprócz działalności dydaktycznej na Wydziale prowadzona jest także działalność naukowa, obejmująca szeroki zakres tematyczny.

Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót