Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Logo afiliacji

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Menu jednostki

Profil

  • Struktura organizacyjna
  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

Historia inżynierii chemicznej i procesowej w Politechnice Warszawskiej sięga początku lat 70. XX wieku, kiedy to w wyniku połączenia czterech katedr Wydziału Chemicznego PW utworzony został Instytut Inżynierii Chemicznej. Kilka lat później, 27 października 1973 roku, Instytut Inżynierii Chemicznej (od 1986 roku Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej) uzyskał uprawnienia odrębnego wydziału Politechniki Warszawskiej, zaś 23 października 1991 roku został przekształcony w Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Obecnie WIChiP jako jeden z dwóch w Polsce ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. Podczas ponad 40-letniej działalności Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej wykształcił ok. 1600 absolwentów studiów dziennych, 145 osobom nadał stopień naukowy doktora oraz 46 osobom stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, przyczyniając się znacznie do rozwoju inżynierii chemicznej w kraju. Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału stanowi 49 osób, w tym 15 posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. W obecnej strukturze Wydziału funkcjonuje 5 jednostek naukowo-dydaktycznych: •Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych •Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej •Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej •Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych •Zakład Procesów Rozdzielania W klasyfikacji naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonywanej na podstawie oceny wyników działalności naukowo-badawczej (okres 2019-2012) wydział uzyskał wysoką kategorię A. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Wydział prowadzi studia stacjonarne: • I stopnia (inżynierskie) trwające 3,5 roku (7 semestrów) • II stopnia (magisterskie) trwające 1,5 roku (3 semestry) • III stopnia (doktoranckie) trwające 4 lata (8 semestrów) Wydział posiada wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. W maju 2012 r. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW znalazł się w gronie wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 wydziałów realizujących kształcenie na najwyższym poziomie. W listopadzie 2012 r. wydział został laureatem konkursu MNiSW na najlepszy program studiów. W maju 2013 roku kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej znalazł się w gronie 40 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita. W roku 2013 wydział po raz drugi został laureatem konkursu MNiSW na najlepszy program studiów i system zapewnienia jakości kształcenia.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-c160ea25-0869-418b-8e55-83425f5d9fb5/
URN
urn:pw-repo:WUT-c160ea25-0869-418b-8e55-83425f5d9fb5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek