Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Techniki Cieplnej - Logo afiliacji

Instytut Techniki Cieplnej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Techniki Cieplnej jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Został założony w roku 1961 przez Prof. Bohdana Stefanowskiego jako wiodąca jednostka naukowo-dydaktyczna w obszarze energetyki i techniki cieplnej. Obecny profil badawczy i dydaktyczny Instytutu jest odzwierciedlony w strukturze zakładów dydaktycznych: Termodynamiki, Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Racjonalnego Użytkowania Energii oraz Silników Lotniczych. W Instytucie realizowany jest proces dydaktyczny dla kierunku Energetyka (praktycznie w całości), ale także dla pozostałych kierunków będących w ofercie dydaktycznej wydziału MEiL, tzn. Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka. Zajęcia prowadzone są także w języku angielskim, w ramach specjalności Power Engineering, Aerospace Engineering oraz Nuclear Power Engineering. W 2013 roku utworzono międzynarodowe studia doktoranckie „InnovativeNuclear and Sustainable Power Engineering”, prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi z USA, Francji i Korei. Prowadzone są także studia podyplomowe w zakresie energetyki konwencjonalnej, jądrowej oraz zagadnień efektywności energetycznej. Pracownicy Instytutu są zaangażowani w badania naukowe ukierunkowane na zagadnienia energetyczne, jak również dotyczące spalania i wybuchów (problemy bezpieczeństwa w przemyśle). W szczególności podejmowane są zagadnienia z obszaru energetyki konwencjonalnej (kotły i turbiny parowe, nowoczesne technologie energetyczne), odnawialnej (energetyka słoneczna, konwersja energii odnawialnej) oraz jądrowej. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom racjonalnego gospodarowania zasobami energii, w tym oszczędzaniu energii w budownictwie. Badania naukowe wykonywane są w ramach projektów finansowanych przez instytucje centralne, takie jak NCBiR, NCN, MNiSzW, jak również w ramach prac badawczo-wdrożeniowych wykonywanych na zlecenie przedsiębiorstw z branży energetycznej. Instytut dysponuje bogato wyposażonymi laboratoriami badawczymi, m.in laboratorium pomiarów cieplnych, laboratorium pomp, laboratorium napędów detonacyjnych, laboratorium wysokotemperaturowych ogniw paliwowych, laboratorium chłodnictwa i energetyki słonecznej. Pracownicy i studenci korzystają również z laboratorium efektywności energetycznej w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej. Duże znaczenie dla dydaktyki oraz badań naukowych mają laboratoria komputerowe, dysponujące specjalistycznym oprogramowaniem, m.in. do analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, obliczeń bilansowych obiegów siłowni cieplnych. Instytut jest wydawcą czasopisma naukowego Journal of Power Technologies, najwyżej punktowanego na liście czasopism MNiSzW (lista B). Troje pracowników ITC jest redaktorami naczelnymi innych czasopism z tej listy: ArchivumCombustionis, Rynek Energii i Polska Energetyka Słoneczna. Szczegółowe informacje nt. działalności i osiągnięć Instytutu Techniki Cieplnej są dostępne na stronie www.itc.pw.edu.pl
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-abe7ac4a-252b-451c-8627-b70ce809c908/
URN
urn:pw-repo:WUT-abe7ac4a-252b-451c-8627-b70ce809c908

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek