Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Logo afiliacji

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Produkty
 • Zespoły
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)
 • Multimedia
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej jest jednostką organizacyjną, która organizuje i realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk ekonomiczno-społecznych i humanistycznych na wydziałach Politechniki Warszawskiej oraz prowadzi kierunek studiów Administracja na poziomie licencjackim (od 1 X 1997) i magisterskim (od 1 X 2000 roku). W roku 2005 Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi Administracja w Politechnice Warszawskiej pozytywną ocenę kształcenia na poziomie magisterskim.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-9e8aeb0e-8129-4d73-b2c7-8d59094230f5/
URN
urn:pw-repo:WUT-9e8aeb0e-8129-4d73-b2c7-8d59094230f5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek