Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Mechatroniki - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)

Wydział Mechatroniki powstał w 1962 roku, nosił wówczas nazwę Mechaniki Precyzyjnej. Jest wydziałem multidyscyplinarnym, który prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nowoczesnych zagadnień technicznych łącząc m.in. automatykę, elektronikę, informatykę, elektrotechnikę, mechanikę, robotykę, optykę, inżynierię biomedyczną. Według definicji przyjętej przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest "synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych".

W skład Wydziału wchodzą trzy samodzielne jednostki organizacyjne:

 • Instytut Automatyki i Robotyki
 • Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
 • Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Wydział Mechatroniki prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Jest współorganizatorem międzynarodowych seminariów, konferencji i warsztatów m.in. od 1990 roku organizuje cykliczną międzynarodową konferencję naukową MECHATRONICS.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-9abc60b4-757e-48cf-bd16-392dea08f82a/
URN
urn:pw-repo:WUT-9abc60b4-757e-48cf-bd16-392dea08f82a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek