Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)

Kierunki działalności naukowo-badawczej

Modelowanie oraz badania procesów roboczych i towarzyszących zachodzących w pojazdach. Bezpieczeństwo technicznych środków transportu oraz ich środowiska pracy. Ocena wpływu parametrów technicznych i strukturalnych na ruch pojazdów drogowych. Rozpoznawanie sytuacji wypadkowych, ocena przyczyn i skutków wypadków z udziałem człowieka i technicznych środków transportu. Symulatory jazdy samochodem - budowa i zastosowania.

Badania niezawodności, trwałości i gotowości pojazdów mechanicznych, modelowanie procesów destrukcyjnych. Kształtowanie procesów obsługowych i naprawczych pojazdów. Ocena podatności diagnostycznej, obsługowej i naprawczej urządzeń transportowych. Opis i ocena procesów tribologicznych zachodzących w środkach transportu. Opracowywanie kompletnych procesów technologicznych obsługi technicznej i napraw środków transportu. Projektowanie zakładów zaplecza technicznego środków transportu. Badania i ekspertyzy w zakresie stanu technicznego, technologii obsług technicznych i napraw środków transportu.

Budowa testów diagnostycznych, projektowanie urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-927a64da-db18-4ba1-bb66-497ae48aa2fa/
URN
urn:pw-repo:WUT-927a64da-db18-4ba1-bb66-497ae48aa2fa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek