Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach (archiwum)
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej prowadzi badania z zakresu: wyznaczania figury Ziemi, pola ziemskiej grawitacji oraz zmian ruchu obrotowego naszej planety. Badania dotyczą m.in. określania kształtu i rozmiarów naszej planety oraz wyznaczania wzajemnego położenia wybranych punktów bryły. Realizacja celów badawczych polega na tworzeniu modeli matematycznych zjawiska oraz ich weryfikacji z wykorzystaniem danych pomiarowych. W szczególności obiektem zainteresowań naukowych oraz działalności dydaktycznej są zagadnienia związane z geodezją wyższą, astronomią geodezyjną oraz geoinformatyką geodezyjnym rachunkiem wyrównawczym. Badania naukowe prowadzone są w ramach trzech Zespołów: Zespół Geodezji Wyższej prowadzi badania naukowe związane z badaniem figury Ziemi oraz jej pola grawitacyjnego. Badania te obejmują zagadnienia związane z elipsoidą ziemską jako powierzchnią odniesienia dla pomiarów geodezyjnych, lokalnym i regionalnym modelowaniem pola grawitacyjnego Ziemi oraz geoidy. Prace naukowo-badawcze prowadzone w zespole obejmują również geodezję satelitarną. W obrębie tych zagadnień mieszczą się obserwacje sztucznych satelitów Ziemi do wyznaczenia pozycji obiektów (systemy GNSS) oraz badania pola grawitacyjnego Ziemi. Dodatkową niezwykle ważną dziedziną naukową będącą z zakresie zainteresowań naukowych Zespołu jest metrologia geodezyjna - prowadzone są prace związane z: komparacją łat geodezyjnych, badaniem dalmierzy elektromagnetycznych, kalibracją względnych i absolutnych grawimetrów oraz testowaniem odbiorników satelitarnych GNSS. Szerokie instrumentarium geodezyjne, jakim dysponuje Zespół, w skład którego wchodzą m.in.: absolutny grawimetr balistyczny oraz względne grawimetry statyczne, odbiorniki GNSS, dalmierze elektromagnetyczne oraz niwelatory kodowe, pozwala wykonywać szeroki zakres prac pomiarowych w sieciach geodezyjnych najwyższych klas. Działalność naukowa Zespołu Astronomii Geodezyjnej jest związana z geodynamiką, badaniem ruchu obrotowego Ziemi, meteorologią GNSS, ziemskimi układami odniesienia, modelowaniem efektów geofizycznych powodujących deformacje skorupy ziemskiej, analizą zmienności współrzędnych punktów w permanentnych sieciach GNSS. Badania prowadzone są z wykorzystaniem obserwacji geodezyjnych satelitarnych i kosmicznych technik pomiarowych (GNSS, VLBI, SLR). Zespół Astronomii Geodezyjnej prowadzi również Lokalne Centrum Analiz (LAC) organizacji EUREF - WUT LAC; w ramach prac prowadzone są ciągłe analizy obserwacji GNSS pochodzących z permanentnych stacji GNSS sieci EPN (EUREF Permanent Network). Zespół Astronomii Geodezyjnej zajmuje się także wykonywaniem obserwacji GNSS (GPS, GLONASS i Galileo) i meteorologicznych w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu. Stacje GNSS w Józefosławiu należą zarówno do międzynarodowych sieci geodezyjnych (IGS, EPN) jak i do krajowej ASG-EUPOS. Zespół Informatyki i Rachunku Wyrównawczego prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie zarówno rachunku wyrównawczego jak i geoinformatyki. Ważne miejsce w badaniach zajmują badania i usprawnienia algorytmów związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych oraz prace mające na celu opracowanie optymalnego modelu współpracy samorządów szczebla gminnego i powiatowego przy tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Związane z wymienionym zagadnieniem są także działania związane z automatyzacją procesów prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-7fe893ba-409b-4d5a-8966-83c427c2ee26/
URN
urn:pw-repo:WUT-7fe893ba-409b-4d5a-8966-83c427c2ee26

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek