Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku - Logo afiliacji

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Menu jednostki

Współpraca wewnętrzna

Graf obrazuje współpracę pomiędzy jednostkami, scharakteryzowaną liczbą wspólnych projektów oraz publikacji za dany okres. Węzłami grafu są jednostki, krawędzie reprezentują współpracę. Grubość krawędzi jest proporcjonalna do wielkości współpracy (liczby publikacji i projektów). Wersja tekstowa, która jest poniżej wersji graficznej wyszczególnia każdą instytucję (węzeł), a w kolejnych liniach instytucje współpracujące z liczbami wspólnych publikacji.

Wskazówki:

  • Podwójne kliknięcie na współpracownika spowoduje przejście do jego profilu
  • Po najechaniu myszką na połączenie między współpracownikami zostanie wyświetlona liczba ich wspólnych publikacji

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-7eb9cbdc-eb9b-4942-8a93-eb6063b1d5f4/
URN
urn:pw-repo:WUT-7eb9cbdc-eb9b-4942-8a93-eb6063b1d5f4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek