Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
Politechnika Warszawska
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (KNEiS) powstało w 1995 roku i jest drugą, obok Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 17. U podstaw decyzji utworzenia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku legła potrzeba dostarczenia miastu i regionowi szerszej oferty edukacyjnej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych powstało w celu zaspokojenia zapotrzebowania na kształcenie na poziomie wyższym w zakresie nauk ekonomicznych w regionie północnego Mazowsza. Obok tradycyjnych kierunków inżynierskich, po raz pierwszy w Politechnice Warszawskiej, uruchomiono kierunek Ekonomia. Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku ekonomia. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się ok. 500 studentów, którzy mają do wyboru trzy specjalności: gospodarkę przemysłową, informatykę w ekonomii oraz finanse i rachunkowość. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych prowadzi również Podyplomowe Studia: Zarządzanie Finansami i Marketing, a także specjalistyczne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu szerszego wykorzystania informatyki w zarządzaniu firmą, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz zarządzania projektami. Do realizacji działalności dydaktycznej Kolegium wykorzystuje nowocześnie urządzoną bazę lokalową wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia audiowizualne i sprzęt laboratoryjny. Większość zajęć wykładowych odbywa się w nowo wybudowanej auli z 360 miejscami oraz nowym audytorium na 170 miejsc. Sale te zostały wyposażone w nowoczesne systemy multimedialne, co pozwala na wszechstronną wizualizację wykładów. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są we własnej hali sportowej. Przedmioty z zastosowaniem komputerów są realizowane w dwóch dobrze wyposażonych laboratoriach informatyki z 40 komputerami PC, zawierającymi bogate, wysoko wyspecjalizowane oprogramowanie i dostęp do Internetu. Obsługę biblioteczną prowadzi filia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Wszyscy zamiejscowi studenci Kolegium mają zapewnione miejsca w Domu Studenta „Wcześniak”. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych współpracuje ze szkołami średnimi, prowadząc wykłady z ekonomii i warsztaty komputerowe, jak również wykonuje prace naukowo - badawcze zlecane przez przemysł w zakresie analiz ekonomicznych i controllingu i wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje również z uczelniami europejskimi w zakresie m.in. wymiany studentów, organizacji konferencji międzynarodowych i badań naukowych
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?