Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Projektowania Materiałów - Logo afiliacji

Zakład Projektowania Materiałów

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
Zakład Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW tworzy kilkudziesięcioosobowa grupa młodych i dynamicznych osób skupionych wokół założyciela Zakładu (1994r.) Prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego. Staramy się zachować równowagę między kluczowymi obszarami naszych działań: - badaniami stosowanymi, - badaniami podstawowymi, - pracami komercyjnymi, i dydaktyką. Działalność badawcza pracowników Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych ze związkami między mikrostrukturą a właściwościami materiałów. ZPM posiada wysokiej klasy aparaturę badawczą, będącą wyposażeniem laboratoriów i wykorzystywaną zarówno w pracach naukowych jak i dydaktycznych. Specyficzną grupę wyposażenia stanowią urządzenia przenośne. Urządzenia te poza funkcjami dydaktycznymi stanowią niezbędne narzędzie podczas prac (ekspertyz) na instalacjach przemysłowych. Do grupy tej należą m.in.: system do emisji akustycznej, mikroskop przenośny, spektrometr przenośny, defektoskop ultradźwiękowy. Prace dla przemysłu, a także realizowane wspólnie z naszymi partnerami przemysłowymi to jedna z naszych najmocniejszych stron. Prace te, to w szczególności: - ekspertyzy - wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe - pomoc we wdrażaniu nowych uregulowań (zobacz np. dyrektywa 97/23/WE - szkolenia, kursy i studia podyplomowe (więcej ») Niektóre firmy, z którymi współpracowaliśmy to: PKN Orlen S.A. PERN „Przyjaźń” Mostostal Siedlce Azoty Puławy Elektrim Megadex Mostostal Puławy Bella Zakład Kompozytów Boloil S. A. Zakład Produkcyjny Elastomerów Poliuretany S. C. W. Lubas i Synowie Rettenmaier Polska Sp. z. o. o. Manufactures of Fibres Centralne Laboratorium Naftowe Agaplast Sp. z. o. o. KGHM Polska Miedź Naszą specjalnością jest ocena stanu degradacji materiałów poddanych długotrwałej eksploatacji w warunkach podwyższonych i zmiennych ciśnień, naprężeń, temperatur. Przykładowa oferta badań i usług: 1. Badania zależności pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami metali i ich stopów, intermetalików, ceramik i polimerów oraz materiałów kompozytowych. Optymalizacja mikrostruktury materiałów. 2. Projektowanie nowych materiałów w kontekście uzyskania pożądanych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych. 3. Ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach wysokich obciążeń i agresywnego środowiska. 4. Analiza i ustalenie przyczyn zniszczenia i awarii urządzeń. 5. Modelowanie pól naprężeń/odkształceń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES). 6. Ocena poawaryjnego stanu urządzeń i opracowanie sposobów naprawy.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-7a52ffe8-afd5-4db8-af53-bbf991cf4b9f/
URN
urn:pw-repo:WUT-7a52ffe8-afd5-4db8-af53-bbf991cf4b9f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek