Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-78780a47-f024-4bb8-be62-857ec5972ebd/
URN
urn:pw-repo:WUT-78780a47-f024-4bb8-be62-857ec5972ebd

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek