Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Kartografii - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej jest jedną z pięciu jednostek organizacyjnych Wydziału Geodezji i Kartografii. Zakład Kartografii jest jednostką naukowo-dydaktyczną o bogatych tradycjach. Początki działalności Zakładu sięgają roku 1954. Wówczas, dzięki staraniom wybitnego polskiego kartografa Profesora Jana Różyckiego utworzono na Wydziale Geodezji i Kartografii Katedrę Kartografii oraz rozpoczęto kształcenie na specjalności kartografia. Katedra Kartografii, a od roku 1970 Zakład Kartografii wykształcił ponad pół tysiąca kartografów. Absolwenci specjalności z powodzeniem znajdowali i nadal znajdują zatrudnienie, często zajmując wysokie stanowiska w różnych instytucjach wykonujących prace z zakresu tak kartografii jak i geodezji. Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadzi badania naukowe z zakresu kartografii i systemów informacji geograficznej a w szczególności kartografii mobilnej, kartografii multimedialnej, kartografii topograficznej, modelowania kartograficznego oraz baz danych geograficznych. Od wielu lat Zakład współpracuje z wieloma instytucjami geodezyjnymi i kartograficznymi, m.in. Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Instytutem Geodezji i Kartografii. Pracownicy Zakładu czynnie uczestniczą w projektach badawczych i pracach kartograficznych, m.in. związanych z przygotowaniem krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Prowadzi również aktywną działalność naukową na forum międzynarodowym. Pracownicy Zakładu Kartografii uczestniczą czynnie w pracach wielu komisji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Zakład Kartografii jest odpowiedzialny za kształcenie studentów na specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej. Przygotowuje specjalistów w zakresie projektowania i tworzenia baz danych geograficznych (w tym baz danych topograficznych), zinformatyzowanych systemów redakcji i opracowania map, mobilnych aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych (kartografia mobilna), map nawigacyjnych, nowoczesnych technik geowizualizacji (kartografia multimedialna), tworzenia map internetowych oraz geoportali, wykonywania i realizacji projektów geowizualizacji, zarządzania procesami redakcji map analogowych i cyfrowych. Dużą rolę przywiązuje się zarówno do zdobywania umiejętności geoinformatycznych jak i kształtowania zmysłu estetyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie projektowane lub wykorzystywane są systemy geoinformacyjne, produkowane mapy oraz prowadzone analizy geograficzne. Są to zarówno firmy oraz urzędy z branży geodezyjno-kartograficznej, jak i firmy informatyczne, spółki dystrybucyjne, telekomunikacyjne, logistyczne, handlowe i inne. Zakład posiada dwa nowoczesne laboratoria dydaktyczno-badawcze: Laboratorium Kartografii Mobilnej oraz LabGIS – Laboratorium Systemów Informacji Geograficznej. Oba służą, nie tylko dydaktyce, ale również naukowemu rozwojowi kadry, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz stanowią centrum współpracy i wymiany wiedzy z innymi ośrodkami.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-7867630c-67b4-408a-9c71-60a3dd91d8ca/
URN
urn:pw-repo:WUT-7867630c-67b4-408a-9c71-60a3dd91d8ca

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek