Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS) utworzony został w r. 1975 przez połączenie Instytutu Techniki Lotniczej i Hydrodynamiki oraz Instytutu Mechaniki Stosowanej. ITLiMS razem z Instytutem Techniki Cieplnej tworzą Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. ITLiMS jest jednym z największych instytutów Politechniki Warszawskiej zatrudniając ponad 80 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 21 profesorów. Instytut kontynuuje wspaniałe tradycje polskiej szkoły projektowania samolotów, w tym działalność Instytutu Aerodynamiki utworzonego w r. 1926. Stary budynek Instytutu Aerodynamiki stanowi dzisiaj istotną część ITLiMS. Warto odnotować, że w tym czasie polscy inżynierowie mieli do dyspozycji 10 tuneli aerodynamicznych. Badania prowadzone w tym instytucie dały podstawy dla znanych polskich konstrukcji lotniczych przed drugą wojna światową. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej zatrudnia kompetentnych i doświadczonych pracowników w 7 zakładach naukowo-dydaktycznych: Zakład Aerodynamiki, Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Zakład Mechaniki Zakład Podstaw Konstrukcji Zakład Samolotów i Śmigłowców, Zakład Teorii Maszyn i Robotów, Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Działalność naukowa Instytutu obejmuje nie tylko obszar określony przez nazwy poszczególnych Zakładów, ale także badania interdyscyplinarne w zakresie biomechaniki, mechatroniki, teorii sterowania i inżynierii bezpieczeństwa. Zakres i jakość prowadzonych badań naukowych są ściśle powiązane z nowoczesną, skomputeryzowaną aparaturą, a także oprogramowaniem do badań w zakresie wytrzymałości materiałów, nawigacji, robotyki, aerodynamiki, detekcji uszkodzeń i mechaniki zniszczenia, akwizycji i statystycznej analizy pomiarów. Instytut oferuje studentom i inżynierom duże możliwości szkoleniowe , m.in. w zakresie posługiwania się najbardziej zaawansowanymi systemami CAD/CAM/CAE jak Unigraphics, Madymo, Adams, Ansys, Fluent, Catia i Proengineer. ITLiMS rozszerza również stałą owocną współpracę międzynarodową na podstawie umów podpisanych z zagranicznymi uczelniami i instytutami, jak również przez udział w międzynarodowych projektach badawczych. W ostatnich latach szansą pozyskiwania funduszy na badania są m.in. europejskie programy badawcze, szczególnie 6 i 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej - aktualnie Instytut jest w zaangażowany w 7 takich projektów.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-65b27a1c-34b5-44d3-a787-5a1881219233/
URN
urn:pw-repo:WUT-65b27a1c-34b5-44d3-a787-5a1881219233

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek