Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Transportu - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

  • Struktura organizacyjna
  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

Wydział Transportu PW ma wieloletnia tradycję. W roku 1948 powołano w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego przemianowany rok później na Wydział Komunikacji. Na Wydziale tym istniał Oddział Ruchu Kolejowego i Oddział Drogowy. W roku 1969 Oddział Ruchu przeniesiono na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów (obecnie Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) jako Oddział Transportu. W 1970 r. powołano Instytut Transportu, który od roku 1972 usamodzielnił się i działał na prawach Wydziału. W 1979 r. Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport. W czerwcu 1992 roku, decyzją Centralnej Komisji ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport, a w grudniu tego samego roku uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej, dotychczasowy Instytut przekształcony został w pełnoprawny Wydział Transportu.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-60275ce3-e912-4e2d-af78-1674fdd4f720/
URN
urn:pw-repo:WUT-60275ce3-e912-4e2d-af78-1674fdd4f720

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek