Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Wydział Transportu PW ma wieloletnia tradycję. W roku 1948 powołano w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego przemianowany rok później na Wydział Komunikacji. Na Wydziale tym istniał Oddział Ruchu Kolejowego i Oddział Drogowy. W roku 1969 Oddział Ruchu przeniesiono na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów (obecnie Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) jako Oddział Transportu. W 1970 r. powołano Instytut Transportu, który od roku 1972 usamodzielnił się i działał na prawach Wydziału. W 1979 r. Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport. W czerwcu 1992 roku, decyzją Centralnej Komisji ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport, a w grudniu tego samego roku uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej, dotychczasowy Instytut przekształcony został w pełnoprawny Wydział Transportu.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?