Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-5d5900bc-f685-421c-8539-57e95e4400fe/
URN
urn:pw-repo:WUT-5d5900bc-f685-421c-8539-57e95e4400fe

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek