Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katedra Chemii i Technologii Polimerów - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-54ec909c-53c1-4bba-8297-799c2b5fb8e7/
URN
urn:pw-repo:WUT-54ec909c-53c1-4bba-8297-799c2b5fb8e7

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek