Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Optyki i Fotoniki - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Optyki i Fotoniki

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-5051cb94-4b01-4a71-baf6-be8e6473b8cd/
URN
urn:pw-repo:WUT-5051cb94-4b01-4a71-baf6-be8e6473b8cd

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek