Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-473ff680-0898-4640-9f7d-d748d02d2b74/
URN
urn:pw-repo:WUT-473ff680-0898-4640-9f7d-d748d02d2b74

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek