Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katedra Chemii Organicznej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Katedra Chemii Organicznej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-30650d97-22db-4557-a344-4fb14656dc4a/
URN
urn:pw-repo:WUT-30650d97-22db-4557-a344-4fb14656dc4a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek